OBCHODNÍ DOVEDNOSTI   A UMĚNÍ VYJEDNÁVAT

Nebuďte prodejce, buďte obchodník!

Seznamte se se základními principy dobrého obchodu:

  • osvojte si princip win-win teorie v úspěšném obchodu
  • naučte se správně zjišťovat potřeby u kupujícího
  • zdokonalte se v umění zvládání námitek v obchodě
  • a jdeme ještě dál - naučte se, jak vyvolat potřebu u kupujícího

Překonejte obavy a dokažte využít obchodní příležitosti.


Máte-li zájem o tento seminář, vyplňte prosím krátkou anketu na úvodní stránce, abychom mu přiřadili vyšší prioritu.